Documents del centre

Consulta

el nostre projecte educatiu

 

PEC, projecte educatiu de centre: clica aquí

 

NOFC, Normes d’organització i funcionament del centre educatiu : clica aquí

 

Carta de compromís educatiu: clica aquí

 

PAT, pla d’acció tutorial curs 2020-21: clica aquí

 

POC, pla d’obertura del centre: clica aquí

 

Llistat de llibres pel curs 2020-21 Ed. Primària: clica aquí

 

LListat de llibres pel curs 2020-21 ESO: clica aquí

 

Pla d’organització de centre 21-22 clica aquí