Documents del centre

Consulta

el nostre projecte educatiu

 

PEC, projecte educatiu de centre: clica aquí

 

NOFC, Normes d’organització i funcionament del centre educatiu : clica aquí

 

Carta de compromís educatiu: clica aquí

 

PAT, pla d’acció tutorial curs 2022-23: clica aquí

 

Llistat de llibres pel curs 2023-24 Ed. Primària: en procés

 

LListat de llibres pel curs 2023-24 ESO: en procés

Estratègia digital de centre (EDC) clica aquí

 

Pla d’atenció a la diversitat (PAD) clica aquí