Documents del centre

Consulta

el nostre projecte educatiu

 

PEC, projecte educatiu de centre: clica aquí

NOFC, Normes d’organització i funcionament del centre educatiu : clica aquí

Carta de compromís educatiu: clica aquí

PAT, pla d’acció tutorial curs 2019-20: clica aquí