AFA

Escolàpies El Masnou

Som l’entitat que agrupa les mares i els pares dels alumnes, entre altres funcions, té la d’afavorir la relació i la coordinació entre famílies i el col·legi i treballar per millorar la participació i compromís de la comunitat educativa.

 

Som l’entitat que agrupa les mares i els pares dels alumnes de l’escola. Col·laborem per fer possible millores en les instal·lacions i els materials pedagògics de tots els alumnes de l’escola. En els darrers anys hem col·laborat en el teatre (renovació de telons, il·luminació i equip de so), hem adquirit nou material per al laboratori i l’aula d’experimentació de l’escola i hem dotat de material didàctic de robòtica, impressores 3D i pantalles digitals.

Ens organitzem en comissions per coordinar els diferents projectes que ens proposem a l’inici de cada curs. Gestionem la loteria de Nadal, organitzem xerrades per a les famílies, col·laborem en la Cadena d’aliments, la Marató de TV3 i el projecte Llavor de la Fundació Escolàpies; participem en l’organització de les festes de l’escola, per Nadal i final de curs; celebrem la cavalcada de Reis, el carnestoltes i la Festa Major del poble amb els nostres gegantons i la nova colla de tabals, i participem en la jornada esportiva interescolàpies.

En voleu formar part? Contacteu amb nosaltres!

Web: www.afaescolapieselmasnou.org

Facebook: @AFAEscolapieselMasnou

Twitter: @AFA_Escolapies

E-mail: comentaris@afaescolapieselmasnou.org