Moviment

Escolàpies

En gairebé totes les escoles d’Escolàpies oferim la possibilitat que els i les nostres alumnes es reuneixin en horari extraescolar en grups de creixement personal i en la Fe. Aquests grups han adquirit diverses formes al llarg dels anys.
Entra al web de el Moviment Escolàpies per descobrir-ho.