Educació Infantil

 

De 3 a 6 anys

Treballem el desenvolupament global de les capacitats dels alumnes durant els primers anys de vida per treure un bon partit de tots el seus talents, des del primer moment.

Educació Infantil (I3, I4, I5)

El programa d’Educació Infantil es centra en l’aprenentatge globalitzat i experiencial. El nostre principal objectiu és el desenvolupament integral del nen/a i de les seves capacitats d’indagació i descobriment. Potenciant el benestar acadèmic, social i emocional dels alumnes i animant-los a desenvolupar la seva autonomia personal, ajudant-los  a  prendre consciència de les seves emocions i de les dels altres.

Un altre pilar bàsic del nostre projecte educatiu és l’atenció personalitzada amb un seguiment tutorial continu, orientació psicopedagògica i organizatció de diferents grups de treball i relació social.

La nostra metodologia es basas en el treball en equip perquè els ajuda a desenvolupar una actitud empàtica social, així com establir un vincle amb els mestres de l’etapa i els companys de respecte i ajuda mútua. Sabem que el treball en equip augmenta l’autoestima i la motivació pel treball.

Principals Objetius

  • El desenvolupament global de les capacitats dels alumnes durant els primers anys de vida.
  • Despertar en el nen/a l’interès per aprendre.
  • Desenvolupar l’hàbit de fer-se preguntes sobre el món que els envolta.
  • Potenciar la indagació i l’habilitat de trobar respostes als reptes que els plantegem.
  • Potenciar la capacitat de relacionar-se, de comunicar-se.
  • Promoure un aprenentatge globalitzador vinculat a la realitat.

Per aconseguir tot això partim de la base que el món de les emocions va unit als processos cognitius, funcionen conjuntament en el cervell i com una motivació positiva influeix significativament en l’aprenentatge dels nostres alumnes.

Consideram aquesta etapa una de les més importants del sistema educatiu que es complementa amb el paper central de les famílies, un altre dels  trets  distintius  del nostre ideari.

En aquesta etapa s’estableixen les bases essencials per a l’adquisició  del llenguatge, l’èxit de l’aprenentatge al llarg de la vida, la integració social i el desenvolupament personal.