Educació Secundària

 

De 12 a 16 anys

L’alumnat rep un acompanyament més personalitzat en aquesta etapa: seguiment tutorial individualitzat en el seu desenvolupament humà, social, acadèmic i espiritual. Consolidem hàbits d’estudi i de responsabilitat en el treball.

Educació

Secundària

És l’última etapa de l’educació obligatòria i comprèn des dels 12 als 16 anys.

S’articula en 4 cursos, en l’últim curs posem especial atenció en l’orientació acadèmica posterior.

Organitzem les diverses matèries de cada curs per afavorir l’aprenentatge, situant en el centre a cada alumne i orientant-los a l’aprenentatge i al desenvolupament de les competències.

Es tracta d’una educació que proporciona als nostres alumnes un projecte personal sòlid, que garanteix el desenvolupament de les capacitats individuals com l’autonomia personal i d’estudi, l’esperit crític, la creativitat, les capacitats intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals i el sentit de la trascendència.

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. Al final de l’educació obligatòria els alumnes tindran els instruments necessaris per entendre el món i intervenir en ell activament i amb sentit crític en una societat plural i canviant amb capacitat de seguir aprenent al llarg de la seva vida.

Consulta la guia de l’alumne del curs 2023-2024 per conèixer l’organització acadèmica, els horaris, el calendari i la normativa de l’etapa