Organizació

La Identitat Escolàpia defineix la Visió, la Missió, els Valors i la cultura organitzativa de les Escolàpies. Estableix el model de persona en el qual es basa el nostre Projecte Educatiu, ens arrela a la nostra tradició, ens enforteix en el present i ens projecta cap al futur.

Equip

Directiu

Direcció General

Rosa Costa-Jussà Bordas

 

Direcció Pedagògica

 Víctor López Coronas

 

Coordinació de Pastoral

Roger Torrabadella Giol

 

Cap d’Estudis Infantil

Maria Rosa Pallàs

Cap d’Estudis Primària

Lluís Daurella Garriga

 

Cap d’Estudis ESO

Jordi Busquet Cos

Organigrama