Des del Departament de Pastoral volem ajudar als alumnes a desenvolupar-se de manera integral i harmònica per tal de construir persones autèntiques i coherents, lliures i respectuoses amb la llibertat dels altres.

Per a aconseguir-ho portem a terme una sèrie d’activitats al llarg de tot el curs que són transversals a totes les etapes educatives:

  • Educació en la interioritat: programa que té com a objectiu treballar l’autoconeixement, la consciència corporal i el silenci. Volem despertar en cada infant l’admiració davant la bellesa, el sentit de la gratuïtat, conrear l’autoestima i el respecte mutu. Amb l’acollida de la tarda dediquem un espai a educar la interioritat: fer silenci per a contemplar, escoltar i respirar conscientment. A més a més, oferim altres activitats setmanals com ara la confecció de mandales, el treball de la respiració, tècniques de relaxació i visualitzacions guiades.
  • Acompanyament: és el programa que vetlla per afavorir un bon clima d’aprenentatge dins de l’escola i que pretén fer costat a l’alumne en el seu creixement acadèmic i personal.
  • Acció social: cada trimestre treballem l’acció solidària com a pilar bàsic del compromís cristià per a transformar la societat:

– 1r trimestre: Participem amb la campanya de recollida d’aliments per al Centre de distribució d’aliments “La Sitja”, carrer Cuba de El Masnou. Donem a conèixer i participem activament amb Creu Roja El Masnou, Caritas de la Comunitat cristiana de El Masnou i la Fundació Temps i Compromís.
– 2n trimestre: tota l’escola participa del projecte tutorial d’Aprenentatge i Servei a l’ESO que té com a beneficiari el Banc de sang i teixits de Catalunya. Al voltant de la setmana de Santa Paula organitzem una donació de sang destinada a tota la comunitat educativa d’Escolàpies.
– 3r trimestre: difonem i sensibilitzem a les famílies de l’escola de la Missió educativa Escolàpia fora de Catalunya; al Senegal, a la República Dominicana i a l’Índia. Ho fem a través del Sed-escolàpies i el projecte Llavor que impulsa la congregació religiosa d’Escolàpies.

  • MOVIMENT ESCOLÀPIES: Les activitats d’Obrim camí i Fem camí s’emmarquen dins del moviment d’infants i joves d’Escolàpies. Són espais setmanals o quinzenals per compartir i aprofundir en els valors de l’amistat. S’ofereix als alumnes de 6è de primària (Obrim camí) i de 1r a 4t d’ESO (Fem camí). Vinculats a aquest grups s’ofereixen dues activitats de cap de setmana: fem nit a l’escola (divendres tarda-dissabte migdia) i Fem camí sortida interescolàpies (trobada de totes les escoles escolàpies de Catalunya) i una activitat d’estiu.
  • També celebrem les festes patronals de l’Escola: Sant Josep de Calassanç i Santa Paula Montal i preparem els temps litúrgics  d’Advent, Quaresma i Pentecosta, juntament amb la Comunitat Cristiana del Masnou.