Des del Departament de Pastoral volem ajudar als alumnes a desenvolupar-se de manera integral i harmònica per tal de construir persones autèntiques i coherents, lliures i respectuoses amb la llibertat dels altres.

Per a aconseguir-ho portem a terme una sèrie d’activitats al llarg de tot el curs que són transversals a totes les etapes educatives:

  • Educació en la interioritat: programa que té com a objectiu treballar l’autoconeixement, la consciència corporal i el silenci. Volem despertar en cada infant l’admiració davant la bellesa, el sentit de la gratuïtat, conrear l’autoestima i el respecte mutu. Amb l’acollida de la tarda dediquem un espai a educar la interioritat: fer silenci per a contemplar, escoltar i respirar conscientment. A més a més, oferim altres activitats setmanals com ara la confecció de mandales, el treball de la respiració, tècniques de relaxació i visualitzacions guiades.
  • Acompanyament: és el programa que vetlla per afavorir un bon clima d’aprenentatge dins de l’escola i que pretén fer costat a l’alumne en el seu creixement personal.
  • Solidaritat i acció social: cada trimestre treballem l’acció solidària com a pilar bàsic del compromís cristià per a transformar la societat:

– 1r trimestre: Participem amb la campanya de recollida d’aliments per a CARITAS de la Comunitat cristiana de El Masnou.
– 2n trimestre: tota l’escola participa del projecte tutorial d’Aprenentatge i Servei a l’ESO que té com a beneficiari el Banc de sang i teixits de Catalunya. Al voltant de la setmana de Santa Paula organitzem una donació de sang al claustre de l’escola.
– 3r trimestre: col·laborem amb escoles que les Escolàpies tenen al Senegal i a la República Dominicana. Ho fem a través del Sed-escolàpies i el projecte Llavor que impulsa la congregació religiosa d’Escolàpies.

  • FEM CAMÍ i OBRIM CAMÍ: L’activitat de Fem CamíObrim camí és un espai quinzenal per compartir i aprofundir en els valors de l’amistat. S’ofereix als alumnes de 6è de primària (Obrim camí: dimarts de 13:00h a 14:00h) i Fem camí de 1r a 4t d’ESO, els divendres de 15:30h a 17:00h. Vinculat a aquest grups s’ofereixen dues sortides anuals: fem nit a l’escola (divendres tarda-dissabte migdia) i Fem camí sortida interescolàpies (un cap de setmana de primavera).
  • CRUÏLLA: S’ofereix als alumnes de 3r ESO. Es tracta d’una convivència de  3 dies a la casa de les Escolàpies a Arenys de Mar que pretén ser un espai obert de creixement personal, a través d’activitats lleure i reflexió; així com també de un espai per compartir la convivència i la fe.
  • També celebrem les festes patronals de l’Escola: Sant Josep de Calassanç i Santa Paula Montal i preparem els temps litúrgics  d’Advent, Quaresma i Pentecosta, juntament amb la Comunitat cristiana del Masnou.