Escolàpies El Masnou és una escola concertada de 2 línies que acull les següents etapes educatives:

Infantil (3 a 5 anys), Primària (6 a 12 anys) i ESO (13 a 16 anys).

 

El 6 d’abril de 1852 santa Paula Montal va arribar al Masnou amb el seu projecte pedagògic. Diverses generacions de noies del Masnou van rebre una educació pionera que les igualava en drets i oportunitats a la dels nois. Al llarg d’aquests 150 anys , l’escola ha anat adaptant la seva metodologia i les seves instal·lacions per tal de respondre a les necessitats de cada moment. Així, el 1979 obrí les portes al nois, el 1985 implantà l’ensenyament del català com a llengua vehicular d’aprenentatge, i amb la LOGSE amplià l’oferta educativa fins als 16 anys.