Aquest curs 2017-2018 seguirem participant en el Programa Auxiliars de Conversa, impulsat per l’empresa CAPS Home to Home. Aquest programa, permet la inserció en les escoles catalanes d’estudiants anglesos i irlandesos que venen a conviure amb famílies de l’escola i a formar part de la comunitat educativa, fent tasques d’ assistència i suport a les activitats d’ ensenyament i aprenentatge de l’ anglès i augmentant el contacte dels nostres alumnes amb aquesta llengua.
 
 
L’escola incorpora al cos docent de primària i ESO a l’auxiliar de conversa vint-i-cinc hores setmanals convertint-se en un referent lingüístic més per a tots els alumnes. A tota l’etapa de primària, a l’àrea de Medi, l’auxiliar realitzarà durant una hora a la setmana, activitats orals en anglès en petit grup relacionades amb el tema que s’estigui treballant en aquell moment. A l’ESO, durant una hora a la setmana, crearem desdoblaments  per tal de crear grups més reduïts de conversa, on es reforçaran els continguts del llibre d’anglès, i a més a més es treballaran materials de creació pròpia, notícies d’actualitat, i peculiaritats de la cultura anglesa.
 
La nostra auxiliar de conversa d’ aquest any es diu __________________. Volem agrair de forma especial a les famílies ______________ , ____________ i ___________  la seva important participació en el projecte oferint-se com a famílies acollidores de la _________________ durant tot el curs.
 
Exàmens de certificació Cambridge University
Gràcies a la iniciativa de la Fundació d’Escoles Cristianes, volem participar en la certificació externa del nivell d’anglès dels nostres alumnes a través dels exàmens de Cambridge University.
 
L’escola oferirà dos nivells de certificació a ESO:  KET i PET.