Programa Auxiliars de Conversa,

Aquest curs 2018-2019 seguirem participant en el Programa Auxiliars de Conversa, impulsat per l’empresa CAPS Home to Home. Aquest programa, permet la inserció en les escoles catalanes d’estudiants anglesos i irlandesos que venen a conviure amb famílies de l’escola i a formar part de la comunitat educativa, fent tasques d’assistència i suport a les activitats d’ensenyament i aprenentatge de l’anglès i augmentant el contacte dels nostres alumnes amb aquesta llengua.

L’escola incorpora al cos docent de primària i ESO a l’auxiliar de conversa vint-i-cinc hores setmanals convertint-se en un referent lingüístic més per a tots els alumnes. A tota l’etapa de primària, a l’àrea de Medi, l’auxiliar realitzarà durant una hora a la setmana, activitats orals en anglès en petit grup relacionades amb el tema que s’estigui treballant en aquell moment. A l’ESO, durant una hora a la setmana, crearem desdoblaments  per tal de crear grups més reduïts de conversa, on es reforçaran els continguts del llibre d’anglès, i a més a més es treballaran materials de creació pròpia, notícies d’actualitat, i peculiaritats de la cultura anglesa.

 

Experiència de vida escolar amb estudiants nadius a un centre d’Anglaterra durant una setmana. 

L’escola, a través del programa “School Integration Groups” de HometoHome ofereix la possibilitat de fer una estada a Anglaterra durant una setmana integrant l’alumne al ritme normal d’una escola i una família d’Anglaterra.
 

Exàmens de certificació Cambridge University

Gràcies a la iniciativa de la Fundació d’Escoles Cristianes, els professors de l’àrea d’Anglès de l’escola incentiven a participar en la certificació externa del nivell d’anglès dels nostres alumnes a través dels exàmens de Cambridge University.
L’escola oferirà dos nivells de certificació a ESO:  KET i PET.

 

Àrea curricular en Anglès.

Tal i com recull el projecte lingüístic del centre, amb l’objectiu d’augmentar la presència de l’Anglès en la vida del centre, adoptem aquesta llengua per a l’ensenyament de les següents àrees curriculars: àrea de Psicomotricitat a Educació Infantil, part de l’àrea de Ciències Naturals a Educació Primària; i àrea de Plàstica i Educació Física, a Secundària.