Entenem l’educació com a responsabilitat compartida per tota la comunitat educativa, alumnes, família, professorat i personal no docent.

Volem acollir cada alumne tal com ell/a és i oferir-li una formació acadèmica que li permeti viure amb satisfacció el present i amb il·lusió el futur. Volem acompanyar-lo fomentant un clima de confiança, estimació i cooperació.

El nostre ideal en la formació dels infants i adolescents es afavorir una educació integral, on l’alumne adquireixi uns hàbits i una cultura que el facin responsable de la pròpia llibertat i l’insereixin a la societat per tal de millorar-la.

Des del respecte a la llibertat religiosa i la consciència personals, pretenem educar en valors evangèlics i oferim la vivència de la fe com una forma especial de relació amb un mateix, amb els altres i amb el món.