1- JUSTIFICACIÓ:

D’acord amb les Instruccions d’obertura elaborat pel Departament, cada centre educatiu ha d’elaborar el seu Pla d’obertura previ a l’inici de les activitats presencials amb l’alumnat. Aquest Pla d’obertura garanteix totes les mesures de seguretat establertes pel Departament d’Educació i de Salut, i queda a disposició de la Inspecció Educativa.

2- ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL:

 • Atenció d’alumnes de segon cicle d’Infantil (P3, P4 i P5), per a les famílies que necessitin conciliació per motius laborals. L’horari d’acollida serà de 9h. a 13h. i caldrà aportar declaració responsable d’aquesta situació.
  • AULES: Les 6 aules d’Infantil + els 3 espais de pati dividits en dos parcel·les.
  • ENTRADES I SORTIDES: 2 entrades i sortides. P3 porta pista i P4/P5 porta gimnàs. Horari de 8:55h. a 9:20h. i de sortida 12:55h. a 13:10h.
 • Alumnes que finalitzen etapa (6è Primària i 4t d’ESO) per tal de fer un acompanyament a la finalització d’aquesta i per a recollir el material que tinguin a l’escola. Els dies 9, 11, 16 i 18 de Juny (3h. cadascun dels dies).
  • AULES: Aules del 2n i 3r pis (3 aules per a cadascun dels cursos).
  • ENTRADES I SORTIDES:
   • 6è de Primària: Entrada a les 9:30h. i sortida a les 12:30h. (per dues portes: 6è A pati vermell i 6è B porta principal).
   • 4t d’ESO: Entrada a les 10h. i sortida a les 13h. (per dues portes: 4t d’ESO A pati vermell i 4t d’ESO B porta principal).
 • La resta d’alumnat (alumnes de 1r a 5è de primària i de 1r a 3r d’ESO) amb l’oportunitat d’assistir un dia a l’escola per realitzar una activitat tutorial i, si calgués, recollir el material propi. Primària dimecres 17 de Juny (2n i 4t) i divendres dia 19 de Juny (1r, 3r i 5è); Secundària dilluns 15 de Juny. Dimarts 16,  Dimecres 17 i Dijous 18 quedarà obert un espai exterior del centre per a poder fer entrega del material de l’escola que està en possessió dels alumnes.
  • AULES: Aules del 1r, 2n i 3r pis (3 aules per a cadascun dels cursos).
  • ENTRADES I SORTIDES:
   • Primària: Entrada a les 9:00h. cada 30 minuts un curs i sortida 3h. després de l’entrada (per dues portes: els A pati vermell i els B porta principal).
   • ESO: Entrada a les 9:00h. cada 30 minuts un curs i sortida 3h. després de l’entrada (per dues portes: els A pati vermell i els B porta principal).
 • L’escola es guarda el dret a poder convocar certes famílies i alumnes que puguin necessitar atenció individualitzada presencial. Es farà mitjançant cita prèvia i sempre coordinat per la Cap del Departament d’Atenció a la Diversitat.
  • AULES: 2 despatxos del claustre.
  • ENTRADES I SORTIDES: Per la porta principal (amb cita prèvia).

3- MESURES DE SEGURETAT:

Qualsevol alumne que entri a l’escola ha de portar:

 • Declaració responsable de l’estat de salut.
 • Còpia del llibre de vacunes.
 • En cas d’Infantil: Declaració responsable de que la família no pot teletreballar o atendre els seus fills.

Es prendrà la temperatura a tots els alumnes i treballadors del centre quan entrin a l’escola.

Els desplaçaments es faran mitjançant les escales definides segons l’espai que ocupi el grup.

L’escola posa a disposició del professorat i dels membres del PAS màscares quirúrgiques i guants.

Totes les aules que hagin d’acollir alumnes tindran: paperera amb tapa, sabó hidroalcohòlic i l’entrada constant del servei de neteja.

Dins de l’escola es seguirà escrupolosament les indicacions del Departament d’Educació i el de Salut definides en les seves ordres.