CALENDARI I DOCUMENTACIÓ

ALUMNES ADMESOS
El dia 12 de juny, s’han publicat les llistes d’alumnes d’admesos que
tenen plaça al centre.
Aquests alumnes es poden matricular d’acord amb les indicacions del
quadre.
Nota important: És imprescindible formalitzar la matrícula en el
termini establert, ja que de no fer-ho així s’entendrà que es
renuncia a la plaça escolar. (Resol. EDU/452/2019, de 21 de febrer)

Dates de matrícula: * INFANTIL, PRIMÀRIA i 1r d’ESO: del 20 al 26 de juny de 2019.

  • 2n, 3r i 4t d’ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019
    Horari: Matins de 9.00 h a 13.00 h i tardes hores convingudes.
  • Documentació:
  • 4 fotos de carnet actualitzades.
  • Original i fotocòpia carnet vacunacions.
  • IBAN i BIC compte bancària (Ho facilita l’entitat bancària).
  • Fotocòpia de l’ultim butlletí de notes (per alumnes de primària i ESO).