La Fira d’intercanvi la realitzarem el dimarts 23 d’abril, diada de Sant Jordi, al matí, des de
les 9.15h a les 13.00h. I volem que tingui un caràcter festiu i de plaer per la lectura.

Com funciona? com puc participar?

– Podran participar a la fira tots els membres de la comunitat educativa: alumnes, mestres i
professors/es, mares i pares, personal de l’escola.
– Perquè la fira funcioni cal que cada persona porti un mínim d’1 llibre (i un màxim dels que
vulgueu) abans del divendres 5 d’abril. Els llibres poden ser en català, castellà o anglès.
Poden ser novel·les, contes, còmics, llibres de poesia, llibres de teatre, etc.
– Els llibres que s’exposaran a la Fira els recollirem els dies de la setmana de l’1 al 5 d’abril, a
totes les aules de l’escola, i en el punt d’aportació de la planta baixa.
– Només s’acceptaran llibres en bon estat. Els llibres acceptats per a la Fira no es retornaran
després.
– Els llibres es classificaran per categories segons les edats: P3-P4 / P5-1r-2n / 3r-4t / 5è-6è /
1r-2n Eso / 3r-4t Eso. L’intercanvi es farà només amb llibres de la mateixa categoria (franja
d’edat). Els alumnes visitaran la Fira en una franja horària concreta durant el dia de Sant
Jordi al matí.
– Cada alumne tindrà només 1 tiquet per bescanviar per un llibre. 1 alumne – 1 tiquet.
– Les mares i els pares, els mestres i professors/es, el personal del PAS, els adults de l’escola
que ho vulguin podran participar de la fira a partir de les 17.00h.

 

Com recollirem els llibres?
– Convidem a totes les famílies de l’escola que ens ajudeu a nodrir la Fira. Cada alumne de
l’escola pot portar 1 llibre de casa per a intercanviar a l’escola (aquest llibre no tornarà a
casa, i en canvi el dia 23 el vostre fill/a en portarà un altre). Ha de ser un llibre que estigui en
bon estat, i que pugui tenir un cert interès per tal que qualsevol altra persona en pugui fer
un segon ús.

Els dies assenyalats (la setmana de l’1 al 5 d’abril), a cada aula de l’escola, hi haurà 2 capses:
-1 capsa ( CAPSA BÀSICA) per a llibres que porti cada alumne.
El llibre ha de ser:
… de la seva pròpia edat
… que sigui interessant
… que estigui en bon estat

Un llibre per alumne. Per a cada llibre donat en aquesta capsa, el tutor/a de la classe registrarà el llibre i el nom de l’alumne.
Després, el dia de la Fira, el tutor/a donarà el tiquet de bescanvi corresponent a l’alumne

-1 capsa ( CAPSA DIPÒSIT DONACIONS) per a altres llibres – de la mateixa edat o
d’altres – (no hi ha mínim ni màxim de llibres) per a donacions a l’escola, que
serviran també per a nodrir la Fira, i després, també, les biblioteques d’aula.
Aquests llibres no cal que siguin només de l’edat de l’alumne.

Durant els dies de la setmana de l’1 al 5 d’abril hi haurà TAMBÉ a la planta baixa de l’escola,
un contenidor per a llibres que els adults (mares, pares, avis i àvies, mestres, professors/es,
personal del PAS…) vulgueu donar per a la Fira. Per cada llibre que doneu, se us lliurarà
també un tiquet que podreu bescanviar el dia de la Fira.

Esperem amb aquesta nova iniciativa gaudir d’una bona Diada de Sant Jordi.
Una salutació,
L’Equip Directiu

 

 

0

gràcies a tots els participants FCE’19
Moltes gràcies !
vine, pregunta, entra!

admin